AG Solar

Skok na vsebino // Skok na meni

Sončne elektrarne na degradiranih področjih

Naredimo lokacijo ponovno atraktivno brez negativnih vplivov na bližnjo in širšo okolico


Dodana vrednost na neproduktivnih zemljiščih

S postavitvijo sončne elektrarne na neproduktivnem zemljišču naredimo lokacijo ponovno atraktivno brez negativnih vplivov na bližnjo in širšo okolico. Degradirana področja so idealna mesta za postavitve takšnih elektrarn, saj z njimi ne obremenjujemo okolja, ne zasedamo gradbeno zanimivih lokacij, kakor tudi ne kmetijskih področjih.

Izvedba tovrstnih elektrarn zahteva celovit in strokovni pristop, saj samo načrtovanje takšnih elektrarn zajema znanja več različnih panog. Namestitev sončnih elektrarn na tovrstna področja ponuja obnovo in stabilizacijo takšnih zemljišč. Čeprav gre za velik, odprt prostor, takšne lokacije ne tekmujejo s kmetijskimi oziroma gradbenimi zemljišči. Še več, takšna odlagališča so navadno locirana daleč od zaščiten oziroma naseljenih področjih, zato ne vplivajo na ekosistem. Na drugi strani, pa imajo takšna odlagališča idealno infrastrukturo, kar pomeni, da tudi priključitev na omrežje ni problem.

Postavitev elektrarne na degradirani lokaciji je velik izziv, saj zaradi narave lokacije same elektrarne ne moremo izvesti v klasični izvedbi, temveč se vse izvaja nad nivojsko, brez posegov v zemljino.

Skozi poslovanje in izgradnjo elektrarn po Evropi in Veliki Britaniji smo zgradili 33 MW sončnih elektrarn na degradiranih področjih, kamor spadajo:

  • Pokrita odlagališča komunalnih odpadkov
  • Pokrita odlagališča odpadkov nevarnih snovi
Sončne elektrarne na degradiranih področjih
Sončne elektrarne na degradiranih področjih
+3Sončne elektrarne na degradiranih področjih
Sončne elektrarne na degradiranih področjih
Sončne elektrarne na degradiranih področjih
Sončne elektrarne na degradiranih področjih

Investirajte že danes v varnejšo prihodnost sebi in svojim otrokom

S sončnimi elektrarnami posegamo v okolje, ampak na zeleni način. Naj nam ne bo vseeno, kaj bomo pustili potomcem — pokličite že danes!


Iskalnik
AG Solar — Uvodna stran