AG Solar

Skok na vsebino // Skok na meni

Nadzor in vzdrževanje

Naš ekipa skrbi, da je vaša investicija varna in da deluje optimalno. Samo tako bodo vložena sredstva povrnjena v roku.


Operation & Maintenance (O&M)

Strokovno vzdrževanje sončne elektrarne — Operation & Maintenance (O&M) — je pomemben korak za zagotovitev nemotenega obratovanja sončne elektrarne. AG Solar dela na ohranjanju in vzdrževanju infrastrukture in opreme s ciljem izboljšanja delovanja opreme s preprečevanjem okvar. To omogoča sončni elektrarni, da proizvaja največjo količino energije skozi celotno njeno operativno življenjsko dobo.

S SCADA nadzorom — Supervisory control and data acquisition — skrbimo, da elektrarna stalno dela optimalno. Vzdrževanje elektrarn je urejeno z internimi standardi in zajema periodične preglede komponenti, od konstrukcije, preko instalacij, do modulov. Pod vzdrževanje spada tudi redno pranje panelov in košnja trave.

Naš interni sistem vzdrževanja je razdeljen na dve glavni skupini in sicer na splošni in natančni del. Oba sklopa pregledov se opravljata v skladu z mednarodno določenih pravilnikov vzdrževanja sončnih elektrarn.

Operation & Maintenance (O&M)
Operation & Maintenance (O&M)
+6Operation & Maintenance (O&M)
Operation & Maintenance (O&M)
Operation & Maintenance (O&M)
Operation & Maintenance (O&M)
Operation & Maintenance (O&M)
Operation & Maintenance (O&M)
Operation & Maintenance (O&M)

1) Splošni pregledi

 • Vizualni pregled sončne elektrarne
 • Pregled konstrukcije z poudarkom na znakih rjavenja oziroma fizičnih poškodb
 • Viseči in nepravilno nameščeni kabli
 • Pregled konektorjev med paneli in na inverterjih
 • Pregled inverterjev in odstranitev rastlinja med kabli
 • Iskanje znakov prisotnosti divjih živali
 • Periodični termo pregledi sončne elektrarne
 • Stanje sponk
 • Stanje strelovodne zaščite
 • Pregled vegetacije in košenje

2) Natančni pregledi

2a) Konstrukcija

 • Prisotnost in stanje vseh označb
 • Prisotnost pojava rjavenja
 • Stanje spojev z preverjanjem garancijsko določene zategnitve
 • Fizične poškodbe konstrukcije
 • Odstopanje zaščitnega sloja
 • Stanje pritrditve ozemljitve na nosilno konstrukcijo in med posameznimi elementi

2b) Moduli

 • Pregled čistoče panelov s terminskim čiščenjem z deionizirano vodo
 • Pregled stanja panelov z iskanjem znakov delaminacije
 • Pregled pritrditve panelov
 • Iskanje visečih DC kablov med paneli in stanja MC4 konektorjev
 • EL testi modulov
 • Menjava zlomljenih oziroma poškodovanih modulov

2c) Inverterji

 • Periodni pregledi stanja inverterjev v skladu z navodili proizvajalca
 • Stanje čistoče v inverterjih z rednim čiščenjem
 • Stanje spojev string in SN kablov

2d) Vezave kablov

 • Pregled MC4 konektorjev z poudarkom na iskanju nepravilno vezanih oziroma spojenih konektorjev
 • Pregled zaščite ostrih robov na konstrukciji z namenom zaščite kablov
 • Pregled UV zaščite kablov

2e) Transformatorska postaja

 • Pregled stanja označb
 • Pregled gasilnih aparatov
 • Pregled prve pomoči
 • Redni pregled parametrov, kot so delovna temperatura, temperatura olja, nivo olja
 • Redno šestmesečno čiščenje
 • IR test in redni šestmesečni test kablov in spojev

Iskalnik
AG Solar — Uvodna stran