AG Solar

Skok na vsebino // Skok na meni

Agrivoltaika

Najnovejša metoda souporabe kmetijskega zemljišča za proizvodnjo električne energije s pomočjo solarne tehnike in kmetijstva


Istočasna uporaba svetlobe za pridobivanje električne energije in zemlje za pridelavo poljščin

Agrivoltaika – agrofotovoltaika – agrosolar — je samo nekaj izrazov za najnovejšo metodo souporabe kmetijskega zemljišča za proizvodnjo električne energije s pomočjo solarne tehnike in kmetijstva. Sobivanje se kaže v istočasni uporabi svetlobe za pridobivanje električne energije in zemlje za pridelavo poljščin.

Gre za naslednjo generacijo solarnih parkov, za sinergijo proizvodnje električne energije in poljščin, kakor tudi varstva vodnih virov. Rastline pod sončnimi paneli zaradi delnega senčenja proizvedejo več vode, kar se odraža tudi v nižji temperaturi pod paneli, s čimer se poveča izkoristek panelov. Seveda pa je največji motiv varstvo narave, saj imamo ob ohranjanju vode tudi proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

Agrivoltaika

Prednosti agrivoltaik sistema

 • Dvojna uporaba razpoložljivih zemljišč
 • Zaščita nasadov pred prekomerno sončno svetlobo, dežjem, točo in drugimi vremenskimi dogodki
 • Zagotavljanje delnega senčenja nasadov, kar uravnava vlago in temperaturo tal, s čimer privarčujemo pri uporabi vode
 • Povečan donos pridelka
 • Energijska neodvisnost, saj sami proizvajamo energijo za lastno uporabo
 • Dodana vrednosti lokalni proizvodnji
 • Varstvo narave

Koraki projekta

 1. Priprava projekta
  • iskanje primerne lokacije z ustreznim omrežjem v bližini
  • projektiranje elektrarne in priprava dokumentacije z pridobivanjem vseh soglasij in dovoljenj
  • izbira opreme
 2. Izvedba projekta po fazah
  • pripravljalna dela
  • izvedba konstrukcije
  • montaža modulov, razsmernikov in transformatorske postaje
  • zaključna dela
 3. Monitoring in vzdrževanje sončne elektrarne
Agrivoltaika
Agrivoltaika
Agrivoltaika

Investirajte že danes v varnejšo prihodnost sebi in svojim otrokom

S sončnimi elektrarnami posegamo v okolje, ampak na zeleni način. Naj nam ne bo vseeno, kaj bomo pustili potomcem — pokličite že danes!


Iskalnik
AG Solar — Uvodna stran